23 Ιουνίου 2023

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ

30 Νοεμβρίου 2022

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

30 Νοεμβρίου 2022

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

26 Νοεμβρίου 2021

1η Αναθεώρηση της Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

18 Ιουλίου 2021

Γενικά (Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων)

Γενικά Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στη συνέχεια Επιτροπή) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ και έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, […]