Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 σε Χρηματιστηριακούς Αναλυτές 24 Μαϊου 2019