Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019 σε Χρηματιστηριακούς Αναλυτές 22 Μαϊου 2020