Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2011-30.09.2011