Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2012-30.06.2012