Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2014-31.03.2014