Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2014-31.12.2014