Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01/2017-30/06/2017