Σχέδιο απόφασης έκτακτης Γ.Σ. επί του θεμάτος Ημερήσιας Διάταξης 18.12.2019