Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για την δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών κ δικαιωμάτων ψήφου

 

  • Απόφαση 1/434/2007 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κλικ εδώ
    • Τροποποίηση της απόφασης 1/434/2007 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  – Κλικ εδώ

 

  • Εγκύκλιος 33/3.7.2007 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κλικ εδώ

 

  • Ν 4374 /2016 – Κλικ εδώ

 

  • Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών μεταβολών και δικαιωμάτων ψήφου – Κλικ εδώ