Σημερινή Σύνθεση

Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από οκτώ μέλη, τρία (3) εκτελεστικά και πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα, πληρώντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Τα πρόσωπα που το απαρτίζουν, όπως εκλέχθηκαν από τη Γ.Σ. της 21.06.2019 είναι τα εξής:

  1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
  2. Αναστασία Ανδρεάδου το γένος Άγγελου Κοζλακίδη, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος.
  3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  4. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  5. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  6. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  7. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  8. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την 21.06.2022.

 Σύντομο βιογραφικό των μελών του Δ.Σ.

1) Ευστράτιος Ανδρεάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος και Δ/νων Σύμβουλος.

Γεννήθηκε το 1957 στη Βιέννη της Αυστρίας. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Universita Degli Studi Di Perugia της Ιταλίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου από το 1980. Μαζί με την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστασία Ανδρεάδου ίδρυσαν την «AS Company ΑΕ» το 1990.

2) Αναστασία Ανδρεάδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Λογιστικά στη σχολή Σβάρνα στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου από το 1982. Μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη ίδρυσαν την «AS Company ΑΕ» το 1990.

3) Θεοδώρα Κουφού, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1972 στις Η.Π.Α. Κατέχει πτυχίο (BSc) Χρηματοοικονομικών σπουδών από το New York University και μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικών σπουδών από το Pace University. Εργάζεται στην Εταιρία από το Σεπτέμβριο του 2001. Ορίστηκε Γενική Διευθύντρια της Εταιρίας από τον Ιούλιο του 2015. Από το Σεπτέμβριο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2015 διετέλεσε Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Εταιρία, εργάστηκε στις Η.Π.Α. στις εταιρίες John Kaldor USA, Angelika Films κ.α.

4) Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1980 στην Θεσσαλονίκη. Έλαβε BA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kingston University –ICBS (Bachelor Degree). Κατέχει επίσης MA in Marketing Management από το Middlesex University. Απασχολήθηκε στο Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρίας από 01.12.2004 έως 30.09.2016. Από 25.05.2016 και έως σήμερα εκτελεί καθήκοντα διευθυντή στη θυγατρική εταιρία της «AS COMPANY A.E.» στην Κύπρο, με την επωνυμία “AS Company Cyprus Ltd”.

5) Πέτρος Ιακώβου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1959 στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών Στατιστικής και Πιθανοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράλληλα, κατέχει δύο MSc από το Syracuse University των ΗΠΑ, το πρώτο στην Πληροφορική και Σπουδές Υπολογιστών και το δεύτερο στις Πιθανότητες και Στατιστική. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από το 2012. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στις Διεθνείς Κεφαλαιαγορές. Έχει διατελέσει εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Παραγώγων της Ρουμανίας Sibex από το 2015 έως το 2017. Από το 2018 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

6) Ιωάννης Αποστολάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Cardiff της Ουαλίας. Από το 1991 έως το 2004 θήτευσε σε διευθυντικές θέσεις στους τομείς Ελέγχου Πιστοδοτήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής του ομίλου της Τράπεζας Εργασίας (νυν EFG Eurobank Ergasias) και του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Από το 2004 έως το 2014 έχει εργασθεί σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες. Έχει διατελέσει Μέλος Δ.Σ. εταιριών του χρηματοοικονομικού χώρου, καθώς και άλλων εισηγμένων και μη εταιριών. Είναι Διαχειριστής στην εταιρία συμβούλων «Αρχαίος Ολυνθεύς ΙΚΕ», ειδικός συνεργάτης της Deloitte και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εισηγμένη στο Χ.Α. «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» από το 2009.  Μέχρι το 2018 ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της οποίας συνεχίζει να είναι μέλος.

7) Θεόφιλος Μεχτερίδης, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1966 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Έλαβε το πτυχίο εκτελωνιστή το 1989 και έκτοτε ασκεί αυτό το επάγγελμα έως και σήμερα. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

8) Απόστολος Πεταλάς, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1961 στο Σουφλί Έβρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστοποιημένος σε ειδικά προγράμματα Ηγεσίας, Executive Management, Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης στο εσωτερικό σύστημα εκπαίδευσης της Colgate Palmolive και της PepsiCo στις ΗΠΑ. Από το 1985 μέχρι το 1990 εργάστηκε στην Colgate Palmolive σε διάφορους τομείς των Οικονομικών υπηρεσιών. Από το 1990 μέχρι το 1999 κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Οικονομικό τομέα της PepsiCo και μέχρι το 2007 υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PepsiCo στην Ελλάδα. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης «Fourlis A.E. Συμμετοχών». Επίσης είναι Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.