27 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ‘Α Εξαμήνου 2019

24 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Παραίτησης Εσωτερικού Ελεγκτή

2 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης 2018

1 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου 2019

14 Ιουλίου 2019

ΑΣΚΟ

Η μετοχή της  εταιρίας  AS COMPANY A.E.  είναι διαπραγματεύσιμη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 6.431.749,80 ευρώ, διαιρούμενο […]
1 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2019

21 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης Δ.Σ σε Σώμα και εκλογής Επιτροπής Ελέγχου 21.06.2019

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 21.06.2019