26 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18.12.2019

19 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση νέου Eσωτερικού Eλεγκτή

27 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ‘Α Εξαμήνου 2019

24 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Παραίτησης Εσωτερικού Ελεγκτή

2 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης 2018

1 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου 2019

14 Ιουλίου 2019

ΑΣΚΟ

Η μετοχή της  εταιρίας  AS COMPANY A.E.  είναι διαπραγματεύσιμη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 6.431.749,80 ευρώ, διαιρούμενο […]
1 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2019