14 Οκτωβρίου 2016

Αποφάσεις (29/06/2010)

14 Οκτωβρίου 2016

Τακτική Γενική Συνέλευση (03/06/2010)

14 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση (05/06/2009)

2 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης 2018

1 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου 2019

14 Ιουλίου 2019

ΑΣΚΟ

Η μετοχή της  εταιρίας  AS COMPANY A.E.  είναι διαπραγματεύσιμη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 6.431.749,80 ευρώ, διαιρούμενο […]
1 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2019

21 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης Δ.Σ σε Σώμα και εκλογής Επιτροπής Ελέγχου 21.06.2019

21 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 21.06.2019

5 Ιουνίου 2019

Σχέδιο απόφασης τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 21.06.2019

31 Μαΐου 2019

Έντυπο διορισμού πληρεξούσιου – αντιπροσώπου