Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2019