21 Ιουνίου 2018

Γενικά (Επιτροπή Ελέγχου)

Η Επιτροπή Ελέγχου (στη συνέχεια Ε.Ε.) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη μόνο από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Ειδικότερα, η Ε.Ε. αποτελείται από τέσσερα […]
1 Ιουνίου 2018

Έντυπο διορισμού πληρεξούσιου – αντιπροσώπου

1 Ιουνίου 2018

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 21.06.2018

31 Μαΐου 2018

Σχέδιο απόφασης τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 21.06.2018

31 Μαΐου 2018

Σχέδιο απόφασης τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 21.06.2018

31 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21.06.2018

31 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21.06.2018

23 Μαΐου 2018

Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2017

23 Μαΐου 2018

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017 σε Χρηματιστηριακούς Αναλυτές 23 Μαϊου 2018