29 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2018

22 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση Ίδρυσης Θυγατρικής Εταιρίας

3 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση Μετονομασίας Διεύθυνσης Έδρας

28 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Διευθυντικών Στελεχών

16 Οκτωβρίου 2017

Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για την γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα

Οδηγία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Γνωστοποιήσεις Κανονισμού (ΕΕ) αιρθ.596/2014 (ΜΑR) – κλικ εδώ Κανονισμός 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 – κλικ […]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Αποτελέσματα 6Μ 2017

29 Σεπτεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2017

15 Σεπτεμβρίου 2017

Έναρξη Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου 2017

11 Σεπτεμβρίου 2017

Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου (record date) 2017