1 Ιουνίου 2018

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 21.06.2018

31 Μαΐου 2018

Σχέδιο απόφασης τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 21.06.2018

31 Μαΐου 2018

Σχέδιο απόφασης τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 21.06.2018

31 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21.06.2018

31 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21.06.2018

23 Μαΐου 2018

Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2017

23 Μαΐου 2018

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017 σε Χρηματιστηριακούς Αναλυτές 23 Μαϊου 2018

23 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017 σε Χρηματιστηριακούς Αναλυτές 23 Μαϊου 2018

27 Απριλίου 2018

Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01.01.2017-31.12.2017