12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2008 μετοχών ASCO -Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο- Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση – Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση – Οικονομικό Ημερολόγιο – Δευτέρα, 1 Απριλίιου 2013

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση – Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου -Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση – Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α-Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση – Παραγραφή Μερίσματος 2006 Μετόχων Asco -Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος πληρωμής μερίσματος – Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Πληρωμής Μερίσματος-Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009