12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Πληρωμής Μερίσματος-Παρασκευή. 27 Ιονίου 2008

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεία-Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2015 – Δελτίο Τύπου 12Μ-2015 (31/03/2016)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 6Μ 2015 – Δελτίο Τύπου Q2-2015 (01/09/2015)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 9Μ 2015 – Δελτίο Τύπου Q3-2015 (10/12/2015)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Αποτελέσματα 2011 – Δελτίο Τύπου 12M-2011 (03/04/2012)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Αποτελέσματα 3Μ 2011 – Δελτίο Τύπου Q1-2011 (30/05/2011)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Αποτελέσματα 2010 – Δελτίο Τύπου 12M-2010 (30/03/2011)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Αποτελέσματα 6Μ 2011 -Δελτίο Τύπου Q2-2011 (30/08/2011)