ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ