Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, το Δ.Σ. έχει από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη. Το υφιστάμενο Δ.Σ. αποτελείται από οκτώ μέλη, τέσσερα (4) εκτελεστικά και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα, πληρώντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 3016/2002 και ο ν. 4706/2020. Με την από 25.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θεσπίστηκε η θέση του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4706/2020, παράλληλα με τη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου.

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν σήμερα το Δ.Σ. της εταιρίας είναι τα εξής:

  1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
  2. Αναστασία Ανδρεάδου το γένος Άγγελου Κοζλακίδη, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  3. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  4. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  5. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  6. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  7. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  8. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Η θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 02.06.2022, είναι τριετής και λήγει την 02.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 02.06.2025. 

 Σύντομο βιογραφικό των μελών του Δ.Σ.

1) Ευστράτιος Ανδρεάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Eκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Γεννήθηκε το 1957 στη Βιέννη της Αυστρίας. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Universita Degli Studi Di Perugia της Ιταλίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου από το 1980. Μαζί με την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστασία Ανδρεάδου ίδρυσαν την «AS Company ΑΕ» το 1990.

2) Αναστασία Ανδρεάδου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος,

Γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Λογιστικά στη σχολή Σβάρνα στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου από το 1982. Μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη ίδρυσαν την «AS Company ΑΕ» το 1990 και από τότε κατέχει την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3) Απόστολος Πεταλάς, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Γεννήθηκε το 1961 στο Σουφλί Έβρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστοποιημένος σε ειδικά προγράμματα Ηγεσίας, Executive Management, Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης στο εσωτερικό σύστημα εκπαίδευσης της Colgate Palmolive και της PepsiCo στις ΗΠΑ. Από το 1985 μέχρι το 1990 εργάστηκε στην Colgate Palmolive σε διάφορους τομείς των Οικονομικών υπηρεσιών. Από το 1990 μέχρι το 1999 κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Οικονομικό τομέα της PepsiCo και μέχρι το 2007 υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PepsiCo στην Ελλάδα. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης «Fourlis A.E. Συμμετοχών» και Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

4) Θεοδώρα Κουφού, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γενική Διευθύντρια

Γεννήθηκε το 1972 στις Η.Π.Α. Κατέχει πτυχίο (BSc) Χρηματοοικονομικών σπουδών από το New York University και μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικών σπουδών από το Pace University. Εργάζεται στην Εταιρία από το Σεπτέμβριο του 2001. Ορίστηκε Γενική Διευθύντρια της Εταιρίας τον Ιούλιο του 2015. Από το Σεπτέμβριο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2015 διετέλεσε Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Εταιρία, είχε εργαστεί στις Η.Π.Α. στις εταιρίες John Kaldor USA, Angelika Films κ.α.

5) Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, Eκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1980 στην Θεσσαλονίκη. Έλαβε BA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kingston University –ICBS (Bachelor Degree). Κατέχει, επίσης, MA in Marketing Management από το Middlesex University. Από 01.12.2004 έως 30.09.2016 απασχολήθηκε στο Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρίας. Από 25.05.2016 και έως σήμερα κατέχει την θέση του διευθυντή στη θυγατρική εταιρία της «AS COMPANY A.E.» στην Κύπρο, με την επωνυμία “AS Company Cyprus Ltd”.

6) Μιχαήλ Ζαρκάδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Executive MBA του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως λογιστής Α’ τάξης. Έχει χρηματίσει υψηλόβαθμο οικονομικό και διοικητικό στέλεχος στη “Mattel – Α.Β.Ε.Ε.” (1989 – 2001) και στη “Mattel – S.E.E./ M.E.A.” (2001 – 2013). Από το 1986 έως το 1988, εργάστηκε, επίσης, ως ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρία PWC. Από το 2014 ως το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και εταίρος στην εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων «DEZAVOU ASSOCIATES-OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.» και από το 2017 ως σήμερα στην εταιρία «SAVE2GROW -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.». Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Mattel Α.Β.Ε.Ε  (Εντεταλμένος Σύμβουλος – Οικονομικός Διευθυντής 1991 – 2013), Μέλος του ΔΣ της Mattel Italy SRL για δύο έτη μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου οικονομικών διευθυντών της Mattel.

7) Ιωάννης Αποστολάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Cardiff της Ουαλίας. Από το 1991 έως το 2004 θήτευσε σε διευθυντικές θέσεις στους τομείς Ελέγχου Πιστοδοτήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής του ομίλου της Τράπεζας Εργασίας (νυν EFG Eurobank Ergasias) και του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Από το 2004 έως το 2014 έχει εργασθεί σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες. Έχει διατελέσει Μέλος Δ.Σ. εταιριών του χρηματοοικονομικού χώρου, καθώς και άλλων εισηγμένων και μη εταιριών. Είναι Διαχειριστής στην εταιρία συμβούλων «Αρχαίος Ολυνθεύς ΙΚΕ», και Director της Deloitte.

8) Θεόφιλος Μεχτερίδης, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Γεννήθηκε το 1966 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Έλαβε το πτυχίο εκτελωνιστή το 1989 και έκτοτε ασκεί αυτό το επάγγελμα έως και σήμερα. Συνεργάζεται με την Εταιρία ως εκτελωνιστής πάνω από 20 έτη, έχοντας εξειδικευμένη εμπειρία στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο, την εισαγωγή και διακίνηση παιχνιδιών.