Καλώς ήρθατε στο εταιρικό προφίλ της AS

Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδιού όσο και στις απαιτήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, η AS Company AE διεκδικεί μία σημαντικά πετυχημένη πορεία από το 1990, έως σήμερα, φέρνοντας πρωτοποριακά και διαχρονικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των καταναλωτών.

Τα σήματά μας είναι από τα πλέον αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και καλύπτουν όλο το φάσμα κατηγοριών παιχνιδιών.

Επενδυτικές Σχέσεις

"Με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μετόχων και της ευρύτερης επενδυτικής κοινότητας, το κύριο μέλημα μας είναι η συνεχής ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης και του τμήματος επενδυτικών σχέσεων με στόχο να τεθούν τα θεμέλια της πλήρους εταιρικής διαφάνειας ."


Ευστράτιος Ανδρεάδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος AS Company Α.Ε.