Ανακοίνωση Περιλήψεως Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης Ανώνυμης Εταιρείας με Απορρόφηση