Ανακοίνωση Περίληψεως Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης Ανώνυμης Εταιρείας με Απορρόφηση-Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009