Ανακοίνωση Έναρξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών