Δελτίο Τύπου Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης