Ενημερωτικό Σημείωμα του Δ.Σ για το υποψήφιο μέλος του Δ.Σ