Καλώς ήρθατε στο εταιρικό προφίλ της AS

Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδιού όσο και στις απαιτήσεις του έλληνα καταναλωτή, πραγματοποιούμε μία επιτυχημένη πορεία από το 1990, έως σήμερα, φέρνοντας πρωτοποριακά και διαχρονικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των καταναλωτών.

Τα σήματά μας είναι από τα πλέον αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και καλύπτουν όλο το φάσμα κατηγοριών παιχνιδιών.


Επενδυτικές Σχέσεις

"H συνεχής ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης και του τμήματος επενδυτικών σχέσεων με σκοπό τη διαφάνεια, την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των μετόχων μας και της ευρύτερης επενδυτικής κοινότητας, αποτελεί κύριο μέλημα."


Ευστράτιος Ανδρεάδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος AS Company Α.Ε.