13 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο (23/06/2011)

13 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (23/06/2011)

13 Οκτωβρίου 2016

Εξουσιοδότηση (23/06/2011)

26 Απριλίου 2018

Announcement Revised Financial Calendar 2018

26 Απριλίου 2018

Συμπληρωματικό Οικονομικό Ημερολόγιο 2018

30 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης ίδρυσης Θυγατρικής Εταιρίας

29 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2018

22 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση Ίδρυσης Θυγατρικής Εταιρίας

3 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση Μετονομασίας Διεύθυνσης Έδρας

28 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Διευθυντικών Στελεχών

16 Οκτωβρίου 2017

Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για την γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα

Οδηγία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Γνωστοποιήσεις Κανονισμού (ΕΕ) αιρθ.596/2014 (ΜΑR) – κλικ εδώ Κανονισμός 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 – κλικ […]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Αποτελέσματα 6Μ 2017