Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2013 (27/12/2013)