Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (07/12/2010)