Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/11/2015 – 30/09/2015