Ανακοίνωση Γνωστοποίηση Αλλαγής Συνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου (25/06/2008)