Ανακοίνωση Ημερομηνίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μήνου 2007