Ανακοίνωση – Πληροφοριακό Έντυπο της εταιρίας “AS COMPANY Α.Ε.” σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.2ε) του Ν. 3401 (30/01/2014)