Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (27/12/2013)