Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (27/12/2013)