Ανακοίνωση Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση_040708-Τετάρτη,4 Ιουνίου 2008